baner.gif

Wszystkie aktualne informacje umieszczamy na facebooku:

www.facebook.com/teatr.nabruku

Start
"ZDERZENIA MIĘDZYPOKOLENIOWE" - Spotkania z Teatrem Na Bruku

  

- Schronisko Brata Alberta Wrocław: Dla Kobiet i Matek z Dziećmi, Wrocław, ul. Strzegomska 9 oraz podopieczni Domu Samotnych Mężczyzn ul. Bogedaina (warsztaty realizowane będą w miejscu szczególnie defaworyzowanym społecznie) w każda środę począwszy od 4.09.2013 a skończywszy na 4 .12.2013 od ok. g. 15 do 19:00


 W ramach projektów: "ZDERZENIA MIĘDZYPOKOLENIOWE" - "Spotkania z Teatrem Na Bruku" Bezpłatne Bo Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego FIO Fundusz Inicjatyw Społecznych 2013

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich [MPiPS]

Czytaj całość
 
Projekt "Teatralnie Nakręceni" - Spotkania z Teatrem Na Bruku W ramach projektu: "TEATRALNIE NAKRĘCENI"- "Spotkania z Teatrem Na Bruku"
Bezpłatne Bo Dofinansowanie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt "Teatralnie Nakręceni" - Spotkania z Teatrem Na Bruku
- bawi uczy, rozwija twórczo, integruje i odbywa się wszędzie tak w
pomieszczeniach zamkniętych jak i plenerze.
Przedsięwzięcie kierowane jest do dzieci, młodzieży i dorosłych ze środowisk zagrożonych lub
wykluczonych społecznie (poprzez odległość od dóbr kultury i środowiska patologiczne), oraz do osób
niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych: niesłyszących, niedosłyszących, itd. )
 Projekt realizowany w 2 formach...

 
 DOFINANSOWANIE MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

MKiDN logo

Czytaj całość
 
TEATR NA BRUKU

ZESPÓŁ TEATRU

prywatny profesjonalny teatr założony w 1992 roku przez Bogdana Michalewskiego (aktor, absolwent PWST we Wrocławiu z 1984 r., reżyser) i Marka Oliwę (reżyser, absolwent PWST w Krakowie z 1984 r., aktor). 

Teatr powstał jako reakcja na zmniejszenie się zainteresowania społeczeństwa sztuką i kulturą. Dążeniem naszego zespołu jest przekonanie ludzi, że teatr jest potrzebny i może odbywać się wszędzie nawet na bruku ulicznym.

Wielką popularnością cieszą się plenerowe spektakle Teatru Na Bruku, inspirowane konwencją niemego kina, autorskie przedstawienia opowiadają o świecie współczesnym.

Forma burleski, slapsticku, happeningu, służy teatrowi do obnażania absurdalnych mechanizmów naszej rzeczywistości i sytuacji uwikłanego w niej człowieka.

                                                   

Teatr Na Bruku realizuje również przedstawienia bez użycia słowa na tradycyjnych scenach teatralnych oraz w przestrzeniach niekonwencjonalnych. Audytorium teatru – zróżnicowane pod względem wiekowym, językowym i kulturowym – bierze udział w przedstawieniach, partnerując aktorom.

Teatr gra przedstawienia na terenie Wrocławia, całej Polski i poza jej granicami: Austria, Czechy, Dania, Niemcy, brał również udział w prestiżowych festiwalach
                                                      

Czytaj całość