Najważniejsze Projekty

Teatr Przeciw Wykluczeniom

Adresatem projektu są dzieci, młodzież, rodzice i seniorzy z całego Wrocławia i okolic. Poprzez zabawę następuje odkrywanie i uświadamianie, że każdy posiada talent i powinien go rozwijać, a teatr jest najlepszym miejscem na to, bo łączy i rozwija odmienne talenty… W teatrze (jak w życiu) wszystkie talenty i umiejętności są niezbędne i uzupełniają się. Najbardziej… (czytaj dalej)

Program Wspierający Powrót Osób Bezdomnych Do Społeczności

Warsztaty teatralne pozwalające Bezdomnym uwierzyć w siebie … jako podstawy do ich powrotu do społeczności. Zbudowanie Teatru Bezdomnych – cel długofalowy (m.in. współpraca z ośrodkami Towarzystwa Brata Alberta). odbywa się poprzez nawiązanie z nimi relacji, zachęcenie do udziału w zajęciach, przekonanie że poprzez terapeutyczną moc sztuki tematycznie związanej z ich problemami warto wziąć w nich… (czytaj dalej)

Budowanie Miast, Osiedli i Wsi Marzeń

     Budowanie miasta marzeń: jego ratusza, kamieniczek… (lub innych najbardziej potrzebnych kamieniczek charakterystycznych dla miejscowości, osiedli w których odbywa się projekt), praca u podstaw, na rzecz miasta prawa i jego małych ojczyzn – lokalnych społeczności. Cykl imprez teatralnych (czerpiący m.in. z tradycji „wrocławskiej pomarańczowej alternatywy): akcji, zabaw, happeningów, przedstawień odbywający się w wybranych miejscach, osiedlach,… (czytaj dalej)

Teatr Reminiscencji

„Teatr Reminiscencji Dolnośląskich Seniorów” to działania warsztatowe oparte na teatrze skierowane do seniorów z jednoczesnym udziałem osób młodych. Na cyklicznych zajęciach uczestnicy projektu – seniorzy i osoby młode, tworzą scenariusze etiud opartych o prawdziwe historie dojrzałych uczestników. Jego aktorzy to autentyczni uczestnicy przedstawianych zdarzeń, starsze osoby bogate w życiowe doświadczenie, a także dzieci i młodzież… (czytaj dalej)

„Historia Wrocławia, Dolnego Śląska Polski na wesoło”

Cykl Interaktywnych Spektakli Plenerowych, (ukazujący ponad 1000-letnią historię). Wrocławscy twórcy wpisują się w proces dzielenia się z Europą doświadczeniem „mikrokosmosu” Wrocławia, Dolnego Śląska jakim było budowanie od nowa tożsamości jego stolicy i swojej własnej. Jednym z podstawowych walorów spektakli jest próba ukazania całej historii miasta i regionu poprzez jego metamorfozy w sposób przystępny czyniąc widza… (czytaj dalej)

„Jesteśmy Zdolni” – warsztaty teatralne

Projekt ten jest kontynuacją zadania realizowanego w 2014 roku skierowanego do osób niepełnosprawnych – niesłyszących i niedosłyszących polegający na pobudzaniu aktywności społecznej (a w konsekwencji zawodowej) za pomocą działań opartych na teatrze. Projekt zakłada realizację stacjonarnych warsztatów teatralnych, na których uczestnicy zadania podniosą swoje kompetencje społeczne (interpersonalne), nauczą się sztuki autoprezentacji, odkryją nieuświadomione dotąd talenty… (czytaj dalej)

Spotkania z Teatrem Na Bruku” – „Teatrum Mobile – spektakle i warsztaty teatralne” – Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży

Projekt „Spotkania z Teatrem Na Bruku’” to zadanie polegające na edukacji teatralnej, która bawi, rozwija twórczo i aktywizuje, integrując różne środowiska i różne grupy wiekowe. Projekt oparty jest na teatralnych działaniach edukacyjnych, których celem jest przygotowanie beneficjentów zarówno do roli odbiorcy sztuki, jak i jego twórcy. Przedsięwzięcie kierowane jest do dzieci i młodzieży z rodzin… (czytaj dalej)