Przedstawienia Edukacyjno-Artystyczne Teatru Na Bruku

Przedstawienia Edukacyjno-Artystyczne Teatru Na Bruku

Zwięzły opis koncepcji projektu, oferty:
Każde ze spotkań składa się z prezentacji Teatru Na Bruku – przedstawienie „Bongo i Kongo”, „Charlie Pomywaczem” i „Fotograf” oraz z mini warsztatu (ABC Aktora). Ma ona na celu poszerzenie wiedzy o możliwościach jakie rozwija przed młodzieżą teatr i związane z nim dyscypliny m.in. muzyka (tworzenia muzyki poprzez grę na najprostszych i jednocześnie bardzo pomysłowych instrumentach) i plastyka ruchu oraz praca z rekwizytem

Założenia i cele:
- wychowanie poprzez sztukę i teatr – współ zabawa,
- wskazanie pozytywnych wartości i wzorców,
- zaszczepienie bakcyla teatru i potrzeb kulturalnych,
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie, wzmacnianie jej więzi,
- oderwanie od codziennych kłopotów, szarzyzny, osamotnienia i negatywnych wpływów,
- wypełnienie pustej przestrzeni w życiu młodego człowieka
- wykorzystanie teatru jako pretekstu do poszukiwania ważnych żywych emocji, pełni człowieczeństwa,
- budzenie wrażliwości przede wszystkim na obecność drugiego człowieka,

Miejsce realizacji:
Szkoły i inne miejsca publiczne

Formy i metody realizacji:
Punktem wyjściowym projektu „Przedstawienia Edukacyjno-Artystyczne Teatru Na Bruku” jest prezentacja przedstawień „Bongo i Kongo”, „Charlie Pomywaczem” i „Fotograf” oraz mini kursu aktorskiego (ABC Aktora), które będą realizowane w wyznaczonych przez Gminę Wrocław lub Stowarzyszenie Artyści Na Bruku miejscach;
• Happeningi z udziałem barwnych, zabawnych bohaterów przedstawień;
• Angażowanie we wspólną zabawę w teatr widzów;
• Wspólne muzykowanie tzw. Hałaśliwa Orkiestra, śpiew;
• Zainspirowanie dzieci do prezentacji i rozwijania własnych uzdolnień;
• Udział słynnych postaci: Charlie Chaplin, Goryl Kongo, Fotograf Retro, Szczudlarzy, clownów itp.

Przewidywane efekty:
- stworzenie dzieciom twórczej alternatywy,
- wskazanie pozytywnych wzorców, wartości,
- zaszczepienie bakcyla teatru,
- wyławianie talentów,

Teatr dysponuje gotowymi spektaklami:

„CHARLIE POMYWACZEM”
„ BONGO I KONGO”
„ FOTOGRAF”
I przygotowane na specjalną dydaktyczną potrzebę projektu:
„JERZY NIE UCZESANY JAK NALEŻY”
Zostały one zaadoptowane do potrzeb w/w akcji.

SPEKTAKLE

BONGO I KONGO
Poruszane problemy :
- typ bohatera opuszczonego, osamotnionego, chcącego za wszelką cenę zwrócić na siebie uwagę, spragnionego uczuć, szukającego przyjaĽni i akceptacji;
- samotność, egoizm i altruizm dzieci i młodzieży, egocentryzm (próba dokonania właściwego wyboru);
- dziecięce okrucieństwo wobec starszego od siebie, wobec zwierząt.
- każda żywa istota (nawet dzikie wielkie zwierzę) zasługuje
na opiekę i uczucie

CHARLIE POMYWACZEM
Poruszane problemy :
- akceptacja swoich obowiązków, wykonywanie ich z zaangażowaniem i satysfakcją,
- bronienie prawa do własnego dzieciństwa, godności, zachowania radości, spontaniczności, marzeń, przyjaĽni, bezinteresowności…

FOTOGRAF
Poruszane problemy :
- samotność, potrzeba zwrócenia na siebie uwagi,
- egocentryzm; nieumiejętność docenienia posiadanych wartości ( przyjaciele, zwierzęta ), wykorzystywanie innych, od siebie zależnych, słabszych i zwierząt (tresowany goryl);
- gotowość do dawania, chęć uatrakcyjnienia życia innym (naprawianie świata).

JERZY NIE UCZESANY JAK NALEŻY
Poruszane problemy :
- brak posiadania normalnej rodziny,
- chęć zwrócenia na siebie uwagi za wszelką cenę,
- bunt wynikający z odrzucenia,
- samotność,
- łamanie norm obyczajowych i buntownicze, systemowe nieprzestrzeganie zasad higieny
- problemy wychowawcze w rodzinach zastępczych.

Proponowane przedstawienia są bardzo atrakcyjne, inne, niekonwencjonalne – wesołe – w stylu „niemego kina”. Odrywają od codziennych kłopotów, szarzyzny, osamotnienia, negatywnego wpływu środowisk, w których przebywają dzieci na co dzień.
Proponujemy formę teatru i para teatru (warsztaty, akcje), ponieważ jako suma sztuk najpełniej oddziałuje na widownię. Propaguje pozytywne postawy moralne i działa rozrywkowo, edukacyjnie , wychowawczo i kulturotwórczo.

Za każdym razem proponujemy trzykrotnie spotykanie się z dziećmi na tym samym podwórku lub innym miejscu (w sali). Możliwa jest też jednodniowa impreza. Każde ze spotkań podzielone jest na dwie zasadnicze części: prezentacja Teatru Na Bruku – przedstawienie oraz druga część, czyli wspólna zabawa z dziećmi. Ma ona na celu poszerzenie wiedzy o możliwościach, jakie rozwija przed dziećmi teatr i związane z nim dyscypliny. Młodzi widzowie zapraszani są do wspólnej zabawy, uczestniczą w próbach inscenizacji – zadania aktorskie, budowaniu scenografii i rekwizytów. Nieodzownym elementem spotkań jest tworzona przez dzieci „hałaśliwa orkiestra” i możliwym „graffiti”.

Komentarze są wyłączone.