Spotkania z Teatrem Na Bruku” – „Teatrum Mobile – spektakle i warsztaty teatralne” – Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży

Grzebień i Szczotka Złapali Jerzego Projekt „Spotkania z Teatrem Na Bruku’” to zadanie polegające na edukacji teatralnej, która bawi, rozwija twórczo i aktywizuje, integrując różne środowiska i różne grupy wiekowe.

Projekt oparty jest na teatralnych działaniach edukacyjnych, których celem jest przygotowanie beneficjentów zarówno do roli odbiorcy sztuki, jak i jego twórcy.

Przedsięwzięcie kierowane jest do dzieci i młodzieży z rodzin o niższym statusie materialnym ze środowisk zagrożonych lub wykluczonych społecznie (zaniedbane dzielnice miast dolnośląskich, wioski oddalone od centrów kultury, środowiska marginalizowane i dotknięte zjawiskami patologicznymi) oraz do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Projekt włącza również osoby spoza wspomnianych grup wiekowych i spoza środowisk defaworyzowanych.

Z uwagi na wielowymiarowość teatru i jego interdyscyplinarność, uważamy edukację kulturalną przez teatr, za najlepszą formę do realizacji powyższego zadania. W teatrze wszystkie talenty i umiejętności są potrzebne, ważne i doskonale uzupełniają się.

Przyjmując zasadę, że jedynie działania komplementarne przynoszą trwale efekty, proponujemy następujące działania wzajemnie uzupełniające się: Wyjazdowe Spektakle Edukacyjne połączone z warsztatami teatralnymi ABC Aktora.

Każde z Wyjazdowych Spektakli i Warsztatów składa się z dwóch części: z warsztatu ABC Aktora na podstawie inscenizacji „Jerzy nie uczesany jak należy” lub „Mucha” oraz prezentacji jednego z interaktywnych przedpodwórka-001stawień: „Charlie Pomywaczem”, „Fotograf”, „Drzewo które umiało dawać”, „Bongo i Kongo”, „Kolędnicy Teatru Na Bruku”, „Historia W-wia i Dolnego Śląska na wesoło cz.1 Piastowie i Cz 2 Za Czecha”.

W trakcie warsztatu uczestnicy projektu uczą się jak zbudować przedstawienie teatralne metodą recyklingu (korzystając z odpadków recyclingowych), a następnie biorą czynny udział w próbach inscenizacji pracując razem z profesjonalnymi aktorami. Za każdym razem spotykamy się z beneficjentami jednokrotnie, dwukrotnie lub trzykrotnie ucząc podstaw aktorstwa w różnych konwencjach teatralnych (w kilku planach: radiowym, „żywym” – dramatycznym, lub pantomimicznym, czy też lalkowym). Pod okiem specjalistów z różnych dziedzin: reżysera, aktora, muzyka, plastyka, widzowie uczestniczą w zdarzeniu, nabywając przy tym wielu nowych umiejętności, uczą się m.in. współpracy z innymi osobami (będącymi w innym wieku, pochodzącymi z innych środowisk), rozpoznawania swoich zainteresowań, a także mają szansę rozwinąć swój potencjał.

Komentarze są wyłączone.