„Jesteśmy Zdolni” – warsztaty teatralne

ProZdjęcia Dworska 22 maja 2014 009jekt ten jest kontynuacją zadania realizowanego w 2014 roku skierowanego do osób niepełnosprawnych – niesłyszących i niedosłyszących polegający na pobudzaniu aktywności społecznej (a w konsekwencji zawodowej) za pomocą działań opartych na teatrze. Projekt zakłada realizację stacjonarnych warsztatów teatralnych, na których uczestnicy zadania podniosą swoje kompetencje społeczne (interpersonalne), nauczą się sztuki autoprezentacji, odkryją nieuświadomione dotąd talenty i zdobędą umiejętności potrzebne do publicznych wystąpień. Założeniem projektu jest aktywizacja społeczna uczestników zadania przez dostarczenie im działań edukacyjnych pozytywnie wpływających na poczucie własnej wartości i osobisty rozwój.

Projekt rozpoczyna się „mocnym uderzeniem” – interaktywnym spektaklem (w razie odpowiedniej pogody plenerowym, w razie nieodpowiedniej w przestrzeni zamkniętej) dla beneficjentów, którego celem jest „zdobycie” serc osób niepełnosprawnych, zachęcenie ich do wspólnego uczestnictwa w spektaklu, a potem w zajęciach warsztatowych (jest to spektakl artystów profesjonalnych Teatru Na Bruku, Osoby Niepełnosprawne są odbiorcami).

Zadanie zakłada zastosowanie systemu „małych kroków” polegającego na stopniowym pokonywaniu różnych trudności. Poprzez nabywanie umiejętności typu: plastyka ciała, zapamiętanie scenicznych sytuacji, opanowanie roli, uczestnicy warsztatów uświadamiają sobie, że potrafią wpływać na otaczającą ich rzeczywistość, być produktywni w przestrzeni sztuki, a skoro tak, to mogą też zmienić swoje życie, wprowadzać w nim zmiany.

WIMG_3418arsztaty teatralne obejmują program edukacyjny aktywizujący twórczo i społecznie poprzez zabawę opartą na podstawach warsztatu aktorskiego oraz trening interpersonalny i relaks. W programie szkoleniowym wykorzystujemy m.in. interaktywne zabawy teatralne, podstawy treningu i rozgrzewki aktorskiej, naukę poprawnego oddechu, pracę nad rolą, podstawy pantomimy, elementarne zadania aktorskie, etiudy pantomimiczne, elementy psychodramy, socjodramy metodą Augusta Boali, naukę autoprezentacji oraz program antystresowy – relaksację metodą Schultza i Jacobsona. Podczas pracy warsztatowej rejestrujemy beneficjentów kamerą cyfrową śledząc ich postępy edukacyjne, po czym na kolejnym spotkaniu następuje analiza błędów, czyli słabych stron oraz mocnych stron i omówienia problemów wraz z próbą ich rozwiązania.

Wspaniałym sukcesem powyższego projektu jest edycja z roku 2014, kiedy w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu odbył się finał warsztatów, uwieńczony spektaklem pt. „Egzamin”, w którym występowali uczestnicy spotkań. Przedstawienie zostało odebrane z zachwytem i zebrało deszcz pochwał, a przy okazji wyłoniło niezwykłe talenty wśród młodzieży ośrodka.

IMG_3799 IMG_3795

Zdjęcia z przedstawienia finałowego pt. „Egzamin”, 2014

Komentarze są wyłączone.