Kto Ty jesteś…? Głuszyczanin :-)

Ołtaszyn- dzieci
CO –         Warsztaty Teatralne
GDZIE –Głuszyca, Centrum Kultury i Biblioteka Głuszyca

KIEDY– 5,6,11,12.07.2016 godz. 10:00
KTO –     Teatr Na Bruku i Stowarzyszenie „Artyści Na Bruku”
Kontakt – 603 865 659, 71 329 16 46 www.teatrnabruku.pl ; www.facebook.com/teatr.nabruku ; info@teatrnabruku.pl

Warsztaty Teatralne

Warsztaty poprzez przemyślany proces edukacyjny i twórczy wprowadzą uczestników projektu w arkana „sztuki aktorskiej”. Program pracy obejmie: zabawy teatralne i interaktywne, sztukę improwizacji, intensywny trening interpersonalny, podstawy treningu i rozgrzewki aktorskiej, podstawy pantomimy, elementarne zadania aktorskie, dykcję i emisję głosu, pracę nad tekstem, różne formy teatralne; elementy psychodramy, socjodramy m.in. metoda Augusta Boali. Podczas wywiadów dotyczących miejscowości beneficjentów i ich życiorysów związanych z tą miejscowością zebrane zostaną materiały na podstawie których powstanie scenariusz o konkretnej miejscowości (w tym wypadku Głuszycy)

Wydarzenie realizowane w ramach projektu:mkidn_01_cmyk
„Kto Ty jesteś…”
Dofinansowanie: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

O Projekcie „Kto Ty Jesteś”:
Spektakl i warsztaty teatralne są imprezą inauguracją projekt „Kto Ty Jesteś” w Głuszycy.
Projekt edukacyjny oparty na teatrze, którego adresatami są przedstawiciele wszystkich pokoleń i środowisk społecznych. Realizowane działania wykorzystują interdyscyplinarne formy warsztatowe, happeningi i spektakle a ich misją jest dotarcie do miejsc oddalonych od dóbr kultury i zbudowanie spektakli o każdym z miejsc i ich mieszkańcach (z ich udziałem).
Cechą szczególną projektu jest tworzenie podczas warsztatów teatralnych wraz z mieszkańcami małych społeczności autorskich spektakli budujących i wzmacniających ich tożsamość kulturową na bazie wspomnień najstarszych mieszkańców danej społeczności oraz na podstawie przekazów historycznych.
Kolejne odsłony projektu to:Plakat Warsztaty
– Impreza Inaugurująca cały projekt – na wrocławskim Ołtaszynie SP Nr 34 ul. Gałczyńskiego 8 18.06.16 od g 12:00
– Impreza Inaugurująca warsztaty teatralne w Głuszycy 25.06.16 g 18
– Warsztaty teatralne w Głuszycy 5,6,11,12.07.16 od g 10:00
– Impreza Inaugurująca warsztaty w Bystrzycy Górnej 12.08.16 g 18:00
– Warsztaty teatralne w Bystrzycy Górnej od sierpnia do listopada
– Pokaz finałowy w Bystrzycy Górnej grudzień
– Warsztaty teatralne na Ołtaszynie od września do grudnia
– Pokaz finałowy na wrocławskim Ołtaszynie grudzień
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Komentarze są wyłączone.