Najważniejsze Realizowane Projekty

Najważniejsze projekty Teatru Na Bruku Formacji Artystycznej Stowarzyszenia

„Artyści Na Bruku”:

1. Spotkania z Teatrem Na Bruku” – „Teatrum Mobile – spektakle i warsztaty

teatralne” – Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży

2. Sprawni przez Teatr j./w. dla Osób Niepełnosprawnych

3. „Jesteśmy Zdolni – warsztaty teatralne”

4. Historia Wrocławia, Dolnego Śląska Polski na wesoło”

5. Teatr Reminiscencji

6. Budowanie Miast, Osiedli i Wsi Marzeń

7. Program Wspierający Powrót Osób Bezdomnych Do Społeczności

8. Teatr Przeciw Wykluczeniom