Stowarzyszenie „Artyści Na Bruku”

>Władze Stowarzyszenia<

Konto Bankowe: Bank PKO BP II Oddział Wrocław, Rynek 33
97 1020 5226 0000 6902 0019 7905

KRS: 0000024854
REGON: 931941621        NIP: 895-16-18-465

Stowarzyszenie od lat działa aktywnie na rzecz różnych grup społecznych

Charlie i Niepelnosprawne Dzieci IMG_6453

 
 
 
 
 
 
(Na 1. zdjęciu postać Charliego Chaplina z podopiecznymi ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży) (Na 2. zdjęciu Bogdan Michalewski prowadzący zajęcia z uczestniczkami warsztatów dla seniorów w Miękini)

Stowarzyszenie „Artyści Na Bruku” – założone w 1998 r.

To Organizacja Pożytku Publicznego, która skupia w swoich szeregach profesjonalnych twórców teatru, specjalistów i trenerów w dziedzinach: aktorstwa, reżyserii, plastyki, muzyki, literatury, relaksacji i rozwoju osobistego – współpracowników i uczniów zespołu Teatru Na Bruku.

Głównym obszarem działań podejmowanych przez członków organizacji jest szeroko pojęta edukacja społeczno-kulturalna oraz zdrowotna, obejmująca:

- procesy integracyjno-edukacyjne o charakterze międzypokoleniowym (w tym budowanie tożsamości lokalnej Wrocławia i Dolnego Śląska);

- aktywizację społeczno-kulturalną seniorów, dzieci, młodzieży i osób aktywnych zawodowo;

- przywracanie kultury osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub już wykluczonym (osoby niepełnosprawne, bezdomne, seniorzy);

- przeciwdziałanie czynnikom patologicznym – szczególnie wśród dzieci i młodzieży;

- promocja zdrowia;

- propagowanie wartościowych i ciekawych dokonań w sztuce, itp.

Stowarzyszenie podejmuje systematyczne działania przeciw coraz większemu kulturalnemu i społecznemu wykluczeniu. Zespół artystów i pedagogów z dużym powodzeniem uskutecznia aktywizację społeczno-kulturalną, edukując i integrując różne grupy środowiskowe i wiekowe. Dlatego naszym kierunkiem działania są: zajęcia w obszarze kultury i sztuki, w tym angażujące w działania społeczne i artystyczne różne pokolenia. Stowarzyszenie „Artyści Na Bruku” tworzy wartościowe projekty społeczne, docierając z ofertą kulturalno-edukacyjną do miejsc, gdzie dostęp do kultury i jej dóbr jest wyraźnie utrudniony oraz do środowisk zagrożonych wykluczeniem kulturalnym. Dlatego unikatowość działalności naszego zespołu polega na misyjnym podejściu do procesów integracyjnych, aktywizacyjnych i kulturotwórczych.