TEATR NA BRUKU

Always Affordable

Edukacja „Na Bruku”

Interested in a custom class? 

Endorsed by some of the world’s leading music companies!

me01-1.jpg

Maxy Reiniger

Vulncre at eos materias ad eum louor qui amet arcui. Unde fames sem solenni qui typi eos ad nam si modo purus ullo est absoluta liber. 

5/5
photo-1525189885004-3dfbe3dd3a13-683x1024.jpg

Walt Grunewald

Vulncre at eos materias ad eum louor qui amet arcui. Unde fames sem solenni qui typi eos ad nam si modo purus ullo est absoluta liber. 

5/5
matthew-hamilton-166549-unsplash.jpg

Martin Müller

Vulncre at eos materias ad eum louor qui amet arcui. Unde fames sem solenni qui typi eos ad nam si modo purus ullo est absoluta liber. 

5/5

Frequently Asked Questions

BUDOWANIE MIASTA MARZEŃ

Budowanie miasta marzeń: jego ratusza, kamieniczek… (lub innych najbardziej potrzebnych kamieniczek charakterystycznych dla miejscowości, osiedli w których odbywa się projekt), praca u podstaw, na rzecz miasta prawa i jego małych ojczyzn – lokalnych społeczności. Cykl imprez teatralnych (czerpiący m.in. Z tradycji „wrocławskiej pomarańczowej alternatywy): akcji, zabaw, happeningów, przedstawień odbywający się w wybranych miejscach, osiedlach… Na każdym osiedlu powstaje kolejna część budowy i programu, które zostaną złożone w jedną całość i przedstawione w finale. Idea projektu polega na tym by „naruszyć marazm i apatię”, aby każda społeczność osiedlowa zaangażowała się w „życie” własnego osiedla – nasz projekt m.in. Decydując o wyborze budowanych podczas imprezy domów – instytucji, składu rad osiedli, a potem miasta…

W programie m.in.
• Budowanie ratusza, kamieniczek – ważnych instytucji miasta
• Integracja lokalnych społeczności (widzów dużych i małych)
• Wybory do rad krasnali osiedli – rad osiedli marzeń
• Układanie hymnu osiedli marzeń i śpiewanie hymnu miasta marzeń
• Konkursy na flagi osiedli wciąganych na maszt
– propagujące dbanie o mienie publiczne (problem tzw. „psich kup”; powstrzymywanie demolujących ławki) etc.;
– Akcje, happeningi upiększające osiedla np. w zrealizowanym projekcie we Wrocławiu „lato w mieście 2003″(pod Patronatem Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza) pomalowanie wraz z mieszkańcami:
placowej szachownicy wraz z szachami – plac Westerplatte,
placu zabaw przy domu kultury „Pilczyce”,
koszy na śmieci na placu zabaw na Księżu Małym itd.
– Kursy m.in. udzielania pierwszej pomocy ( „PrzewoĽny Dom Lekarza” aby w mieście marzeń każdy potrzebujący medycznej pomocy uzyskiwał ją w odpowiednim momencie).
Festiwale na wzór lokalnych znanych i ważnych imprez (np. we Wrocławiu):
– Osiedlowej Piosenki Aktorskiej (wrocławski Przegląd Piosenki Aktorskiej),
– Oracyjno – Kontaktowy „Osiedla Cantans” (Oracyjno – Kantatowy: Wratislawia Cantans),
– Teatralna Scena Prezentacji „Monolog”(festiwal teatralny „Dialog”),
– Graffitti,
• Miss miasta marzeń,
• Konkursy,
• Przedstawienia ( grane na międzynarodowych festiwalach),
• Show’y

Budowanie Miast i Wsi Marzeń Bystrzyca G.

Np. W efekcie Budowanie Miasta Marzeń w w./w. imprezie powstały domy – instytucje (zazębiające się z akcjami, happeningami, show’ami) : „nasz ratusz”, „hide park”, „dom życzliwego policjanta”, „interaktywne muzeum”, „własne zoo”, „dom potrzebnej kultury”, „bank – dobrych uczynków”, „dom ucznia i nauczyciela XXI wieku”, : „oczyszczalnia ścieków”
Wiek widzów od lat 2 do 102
Prowadzenie przez Wodzireja – aktora mówiącego w „ojczystym” dla publiczności języku (1 – 2 Osoby). Pozostałe działania w konwencji „niemego kina”.

 
 

See The Classes

Browse all of my Guitar classes