O STOWARZYSZENIU „ARTYŚCI NA BRUKU”

Stowarzyszenie „Artyści Na Bruku” zostało założone w 1998 r. Stowarzyszenie od lat działa aktywnie na rzecz różnych grup społecznych. To Organizacja Pożytku Publicznego, która skupia w swoich szeregach profesjonalnych twórców teatru, specjalistów i trenerów w dziedzinach: aktorstwa, reżyserii, plastyki, muzyki, literatury, relaksacji i rozwoju osobistego – współpracowników i uczniów zespołu Teatru Na Bruku.

Stowarzyszenie jest podmiotem prawnym prowadzącym projekt: Centrum Aktywności Lokalnej ze „Sceną Teatru Na Bruku”  na ul. Pszczelarskiej 7, Ołtaszyn, we Wrocławiu od października 2018 roku.

Charlie i Niepelnosprawne Dzieci IMG_6453

(Na 1. zdjęciu postać Charliego Chaplina z podopiecznymi ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, Na 2. zdjęciu Bogdan Michalewski prowadzący zajęcia z uczestniczkami warsztatów dla seniorów w Miękini)

Głównym obszarem działań podejmowanych przez członków organizacji jest szeroko pojęta edukacja społeczno-kulturalna oraz zdrowotna, obejmująca:

  • procesy integracyjno-edukacyjne o charakterze międzypokoleniowym (w tym budowanie tożsamości lokalnej Wrocławia i Dolnego Śląska);
  • aktywizację społeczno-kulturalną seniorów, dzieci, młodzieży i osób aktywnych zawodowo;
  • przywracanie kultury osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub już wykluczonym (osoby niepełnosprawne, bezdomne, seniorzy);
  • przeciwdziałanie czynnikom patologicznym – szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
  • promocja zdrowia;
  • propagowanie wartościowych i ciekawych dokonań w sztuce, itp.

Stowarzyszenie podejmuje systematyczne działania przeciw coraz większemu kulturalnemu i społecznemu wykluczeniu. Zespół artystów i pedagogów z dużym powodzeniem uskutecznia aktywizację społeczno-kulturalną, edukując i integrując różne grupy środowiskowe i wiekowe.

Dlatego naszym kierunkiem działania są: zajęcia w obszarze kultury i sztuki, w tym angażujące w działania społeczne i artystyczne różne pokolenia.

Stowarzyszenie „Artyści Na Bruku” tworzy wartościowe projekty społeczne, docierając z ofertą kulturalno-edukacyjną do miejsc, gdzie dostęp do kultury i jej dóbr jest wyraźnie utrudniony oraz do środowisk zagrożonych wykluczeniem kulturalnym.

Dlatego unikatowość działalności naszego zespołu polega na misyjnym podejściu do procesów integracyjnych, aktywizacyjnych i kulturotwórczych.

ADRES:

Stowarzyszenie „Artyści Na Bruku”

ul. Kleczkowska 9/1, 50-227 Wrocław

KONTAKT:

e-mail: teatrnabruku „małpa” gmail.com

Facebook

WŁADZE STOWARZYSZENIA:

PREZES STOWARZYSZENIA

Bogdan Michalewski 

tel.: +48 603 865 659

e-mail: nabruku „małpa” gmail.com

KONTO BANKOWE:

Bank PKO BP II Oddział Wrocław, Rynek 33

97 1020 5226 0000 6902 0019 7905

KRS: 0000024854   —-> 

STATUT  —–>  Statut Stowarzyszenia

REGON: 931941621  

NIP: 895-16-18-46


Projekt dofinansowany
przez Wydział Kultury
Urzędu Miejskiego Wrocławia