TEATR NA BRUKU

Acrybiskup Metropolitan Wrocławski

Z satysfakcją spełniam życzenie Szanownego Pana Prezesa i obejmuję honorowym patronem omawiany spektakl, a czynię to tym chętniej, że główne jego cele, a więc: promowanie postaw prospołecznych, patriotycznych i humanistycznych, opartych na głebokiej wierze, miłości i solidarności międzyludzkiej, harmonizuje z programem pasterskiego posłannisctwa każdego biskupa.